عواقب خیانت به همسر

هر چند وقت یکبار از گوشه و کنار خبر خیانت کسی به همسرش را می‌شنوید. به نظر می‌رسد که این روزها در جوامع غربی خیانت به مسئله‌ای عادی تبدیل شده است و فقط مربوط به هیچ جنسیت یا جایگاه اجتماعی خاصی هم نیست. به گزارش آلامتو به نقل از سایت مردمان؛ کارمان هر چه که […]

The post عواقب خیانت به همسر appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ