چگونه خود را با دیگران مقایسه نکنیم؟

وقتی که خودمان را با دیگری مقایسه می‌کنیم معمولاً فقط نقاط ضعف خودمان را در برابر نقاط قوت دیگران قرار می‌دهیم و این فاجعه بار است. درست مثل انسانها، سیب و پرتقال هم از یک خانواده هستند اما آنقدر با هم تفاوت دارند که مقایسه کردن آنها با هم هیچ دلیلی ندارد. به گزارش آلامتو […]

The post چگونه خود را با دیگران مقایسه نکنیم؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ