با مشاوره ترک اعتیاد به آغوش خانواده و جامعه بازگردید

اعتیاد به مواد مخدر حالتی است که شخص با مصرف یک ماده ی شیمیایی به صورت جسمی و روانی به آن ماده خو می گیرد. اعتیاد در لغت به معنای پاسخ فیزیولوژیکی بدن نسبت به مصرف مکرر مواد اعتیادآور است. اما در واقع اعتیاد فقط به معنی حضور یك ماده ی مخدر یا محرك در […]

The post با مشاوره ترک اعتیاد به آغوش خانواده و جامعه بازگردید appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ