ویژگی های شخصیت های بزرگ و ماندگار

انسان های حقیقی کسانی هستند که تأثیر عمیقی بر روی دل و جان مردم می نهند و گه گاه می توانند باعث تحول دیگران شده و زندگی آن ها را به کلی تغییر دهند. در این مقاله، که در ابتدا در لینکدن پلاس منتشر شده بود، دکتر تراویس برادبری به بیان عادت های منحصر به […]

The post ویژگی های شخصیت های بزرگ و ماندگار appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ