چگونه از تورم دست و پا حین ورزش جلوگیری کنیم؟

بله، ورزش عالی است و باعث طولانی شدن عمر می‌شود. اما اگر تمرینات، دست ها یا پاهایتان را آنقدر متورم کنند که دیگر قابل شناسایی نباشند، که ادام یا آماس نامیده می شود، یک بیماری واقعی است و علل بسیاری دارد که می تواند اشاره کردن به محرک اصلی آن را دشوار سازد. به گزارش […]

The post چگونه از تورم دست و پا حین ورزش جلوگیری کنیم؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ