چگونه به بهشت برویم؟

از جمله آرزوهای مهمی كه همیشه در زندگی و ذهن بشر وجود داشته است آرزوی جاودانگی و بقاء است و به همین جهت سالیانه ده ها فیلم با این موضوع در كشور های مختلف ساخته می شود و موضوع اصلی این فیلم ها چیزی نیست مگر اینكه انسان ممكن است به معجونی دست پیدا كند كه […]

The post چگونه به بهشت برویم؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ