با چه مردانی ازدواج نکنیم؟

هر دختری در سنین جوانی حضور خواستگاران را در منزل تجربه می کند و با همفکری خانواده به یکی از خواستگاران پاسخ مثبت داده و به خانه بخت می رود. به گزارش آلامتو به نقل از تبیان؛ در این میان خواستگارانی هستندکه هیچ گاه مورد مناسبی برای ازدواج محسوب نمی شوند. دختران و والدین آنها […]

The post با چه مردانی ازدواج نکنیم؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ