روشنفکر کیست؟ چگونه فکر میکنید؟

حتما شما نیز بارهای کلمه روشنفکر را شنیده‌اید و یا از آن استفاده کرده‌اید؟ روشنفکر بودن در جامعه امروزی ما به عنوان یک ویژگی متمایز کننده مطرح می‌شود اما واقعا روشنفکر کسیت و روشنفکری چیست؟ بچه‌ ها به آب و غذا نیاز دارند. بقای آنها به آن بستگی دارد. اما به شناخت، پذیرش و عشق […]

The post روشنفکر کیست؟ چگونه فکر میکنید؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ