نوشتن اهداف و خاطرات زندگی چه تاثیری دارد؟

برای من، نوشتن تنها وسیله‌ای برای بیان و ابراز نیست. بلکه یک سیر التیام‌بخش است و به من یک حس ناب می‌دهد. نوشتن به من کمک می‌کند ذهن و روح و بدنم را یکپارچه کنم و به من قدرت به اشتراک گذاشتن استعدادها و اختیاراتم با دنیا را می‌دهد. به گزارش آلامتو به نقل از […]

The post نوشتن اهداف و خاطرات زندگی چه تاثیری دارد؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ