نگاهی کوتاه به تاثیر دستگاه ویپ بر ترک سیگار

تحقیقات ابتدایی انجام شده حکایت از تاثیر مثبت دستگاه ویپ بر ترک سیگار دارد اکثر تحقیقات صورت گرفته حاکی از تاثیر مثبت دستگاه‌ ویپ و سیگارهای الکترونیکی هستند. با این وجود، هنوز هم از لحاظ استانداردهای جهانی تحقیقات زیادی در این خصوص صورت نگرفته است. شاید طی سال‌های آینده و با روش‌های تحقیق بهتر بتوان […]

The post نگاهی کوتاه به تاثیر دستگاه ویپ بر ترک سیگار appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ