آینده کسب و کارهای سنتی چگونه خواهد بود؟

تا چند سال قبل، سهم کسب و کارهای اینترنتی از کل بازار به قدری ناچیز بود که کسب و کارهای سنتی خطری را احساس نمی کردند. اما در حال حاضر کسب و کارهای اینترنتی به قدری قدرت یافته اند که این موضوع به شکل محسوس برای کسب و کارهای سنتی نمود پیدا کرده است. نکته […]

The post آینده کسب و کارهای سنتی چگونه خواهد بود؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ