سرای ابریشم قطب مدرن بازار فرش ماشینی

بازار بزرگ «سرای ابریشم» در قلب بازار تهران با اعمال تغییراتی اثرگذار در نگرش تجاری خود به عنوان قطبی مدرن در بازار فرش ماشینی و تابلوفرش دستبافت ایرانی شناخته شده است. اهمیت ذاتی اصول زیبایی شناختی در هنر فرش ایرانی این فرصت را برای سرای ابریشم فراهم کرده است که فضای بزرگ تجاری خود را […]

The post سرای ابریشم قطب مدرن بازار فرش ماشینی appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ