قوانین ازدواج موقت یا صیغه در ایران

در ماده‌ ۱۰۷۵ قانون مدني‌ ازدواج موقت در قوانين ايران به رسميت شناخته‌ شده‌است. شرايط و ارکان اساسي نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارتند از شرايط صحت نکاح دائم به اضافه‌ تعيين مدت مشخص و تعيين مهر معين براي زن. موانع ازدواج موقت نيز همان موانع نکاح دائم هستند. به گزارش قانون، در نکاح دائم عدم […]

The post قوانین ازدواج موقت یا صیغه در ایران appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ