چگونه ترس از نا امید کردن دیگران را از بین ببریم؟

مراقبت و نگران بودن برای دیگران امری کاملا عادی است، اما هنگامی که ما به خودمان اجازه می دهیم که ترس از نا امید کردن دیگران ما را از انجام کارها باز دارد، به سادگی جلوی پیشرفت خود را گرفته و از چنین شرایطی افسرده و نا امید خواهیم شد. البته نقطه ی متعادل چنین […]

The post چگونه ترس از نا امید کردن دیگران را از بین ببریم؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ