چگونه همیشه زیبا به نظر برسیم؟

در کنار لذتی که همسران باید از اخلاق و منش یکدیگر ببرند، لذت بردن از ظاهر و قیافه یکدیگر نیز امری مهم است زیرا تامین این نیاز مستقیما بر ایجاد روابط صمیمانه تر و روابط زناشویی مطلوب تر اثرگذار است. با این وجود چه حد و مرزی را باید برای زیبایی در ازدواج در نظر […]

The post چگونه همیشه زیبا به نظر برسیم؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ