تصاویر گل های زیبا + متن عاشقانه با موضوع گل

ترجیح میدهم به جای شاخه ای گل بوته ای خار باشم! که دست هر کودک نابالغی نتواند پایان بخش زندگیم شود… گل زرد،گل زرد،گل زرد بیا باهم بنالیم از سر درد عنان تا در کف نامردمان است ستم با مرد خواهد کرد نامرد روزهایی را که گـــل می خرم ، روزهایی را که گـــل می […]

The post تصاویر گل های زیبا + متن عاشقانه با موضوع گل appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ