قوانین کارما برای موفقیت

اگر میخواهید زندگی شاد و موفقی داشته باشید باید از قوانین خاص جهان هستی پیروی کنید تا جهان نیز روی خوش خودش را به شما نشان دهد. “وقتی پرنده ای زنده است مورچه ها را می خورد وقتی می میرد مورچه ها او را می خورند یک درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد […]

The post قوانین کارما برای موفقیت appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ