مرز بین عشق و نفرت چیست؟

رابطه بین عشق و نفرت پیچیده نیست اما درک آن نیز کار راحتی نیست. یک مدار مغزی یکسان در هر دوی این احساسات درگیر است — اما نفرت برای عقلانیت حفظ ظاهر می‌کند. براساس تحقیقی که در آن اساس بیولوژیکی عشق و نفرت کشف شد، مشخص شد که این دو در مغز انسان رابطه‌ای تنگاتنگ […]

The post مرز بین عشق و نفرت چیست؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ