ویژگی های یک رهبر موفق

اگر قرار باشد ویژگیهای یک رهبر ایده‌آل برای کسب و کارهای بزرگ را لیست کنیم شاید هیچگاه این ویژگی را در انتهای لیست خود نیز درج نکنیم! اما غول دنیای جستجو برای استخدام رهبران خود این ویژگی را در ابتدای لیست خود قرار داده است. در زیر من می خواهم به مواردی اشاره کنم که […]

The post ویژگی های یک رهبر موفق appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ