آب مرواريد چيست ؟ درمان آن چیست ؟

آب مروارید عبارت است از کدر شدن عدسی چشم که بصورت طبیعی شفاف است. مانند پنجره ای که بخار آب آنرا تار کرده باشد، آب مروارید نیز باعث تاری دیده میشود. عقاید غلطی درباره آب مروارید وجود دارد، اما باید گفت که آب مروارید: پرده ای بروی چشم نیست بر اثر استفاده بیش از حد […]

The post آب مرواريد چيست ؟ درمان آن چیست ؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ