با این کار ها عمر خود را 10 درصد افزایش دهید!

این یک راز نیست، فقط کافی است به آخرین دستاوردهای متخصصین مرکز ملی هدایت (ارتقاء) سلامت و رفتار شناسی توکیو توجه کنیم! آنها میگویند: 1. هرگز سیگار نکشید و اگر هم میکشید، نیمه آخر آن را هیچ وجه نکشید. 2. در حمام هیچگاه مستقیما زیر دوش آب گرم نفس نکشید. کلر یک قاتل تدریجی است. […]

The post با این کار ها عمر خود را 10 درصد افزایش دهید! appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ