تفاوت های دوران مجردی و متاهلی

بسیاری معتقدند دوران تجرد، دورانی است كه افراد در آن آزادانه زندگی می كنند، هر چه بخواهند می خورند، می گویند، ‌می روند و … اما همین كه با كسی عقد كنند باید با آزادی ها و خوشی ها خداحافظی كنند. درست است كه این نگاه در مورد امر مهمی مثل ازدواج کمی سطحی به […]

The post تفاوت های دوران مجردی و متاهلی appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ