توقعات بیجا داشتن در زندگی

وقتی توقعات و انتظارات غیرمنطقی از دیگران داشته باشید یا به طور مداوم آنها را زیر میکروسکوپ قرار دهیم، فقط خودمان را اذیت کرده ایم. به گزارش آلامتو به نقل از مردمان؛ البته همه ما نیازمند این هستیم که نیازهای اصلی و ابتدایی مان در روابط برآورده شود، نیازهایی مثل احترام، اما اگر بخواهید روی […]

The post توقعات بیجا داشتن در زندگی appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ