خشن ترین شهرهای دنیا

کشورهای توسعه یافته و یا توریست پذیر همواره سعی دارند دیگر کشورهای فقیر و جهان سومی را نا امن نشان دهند. این در حالی است که آمار میزان جرم و جنایت در کشورهای مختلف جهان چیز دیگر می گوید. به گزارش آلامتو به نقل از مجله مهر: شما هم قطعا مثل همه مردم دنیا، وقتی […]

The post خشن ترین شهرهای دنیا appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ