روند تغییرات قیمت ملک در تهران را با کیلید دنبال کنید

با بروز نواسانات نرخ ارز و بحران‌های پیش آمده برای موسسات مالی و اعتباری در سال گذشته، بسیاری از افراد سرمایه‌های خود را به سمت بازار مسکن سوق دادند. سرازیر شدن این حجم از نقدینگی به بازار مسکن از یک سو و افزایش تورم در تمام بخش‌های اقتصادی کشور باعث کاهش اقبال سازندگان به ساخت […]

The post روند تغییرات قیمت ملک در تهران را با کیلید دنبال کنید appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ