مهارت های شناختی برای یادگیری سریع

یکی از بزرگ ترین مشکلات موجود در مدل آموزش سنتی این است که در این نوع آموزش فرض می شود که یک محدوده ی آموزشی خاصی برای همه مناسب می باشد. اما امروزه همه چیز تغییر نموده و به خوبی مشخص شده که یک چارچوب خاص برای همه جواب نمی دهد و اندازه ی خاصی […]

The post مهارت های شناختی برای یادگیری سریع appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ