کلسترول خون چیست؟

کلسترول خون به دو صورت است: کلسترول بد یا LDL اگر میزان کلسترول بد خون یا LDL (لیپوپروتئین با چگالی کم) در خون افزایش یابد، این کلسترول در دیواره رگ های خونی رسوب کرده و منجر به تنگ شدن و انسداد عروق می شود. این وضعیت می تواند انعطاف پذیری رگ ها را کم کرده […]

The post کلسترول خون چیست؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ