شباهت ها و تفاوت های روحی زنان و مردان

رازهای خوشبختی برای زوجین میتواند بسیار ساده تر از ان باشد که فکرش را میکنید. پژوهش ها نشان می دهد، که با ثبات ترین ازدواج ها آن است که زن وشوهر بیش ترین شباهت ها را با هم داشته باشند. بعضی از روانشناسان شباهت های بین زوجین را در حکم سپرده بانکی مشترک تلقی کرده […]

The post شباهت ها و تفاوت های روحی زنان و مردان appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ