غذاهای بهاری از دامن طبیعت

والک پلو، خورش ریواس، برانی کنگر و آش گوجه سبز! این ها پای ثابت منوی غذایی هستند که طبیعت بهاری ایران به شما پیشنهاد می دهد و شما سه ماه فرصت دارید تا غذاهایی را تهیه کنید که در 9ماه بعدی سال خبری از آنها نیست. مواد اولیه این غذاها فقط در بهار پیدا می […]

The post غذاهای بهاری از دامن طبیعت appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ