معتادهای دنیا چه چیزی مصرف میکنند؟

طبق آمارها بخش اعظمی از مصرف تریاک مربوط به کشور ماست. اما آیا واقعا ایران بیشترین معتاد را دارد؟ باقی معتادان دنیا چه موادی مصرف می کنند؟ دولت ها چه مجازاتی برای مقابله با مواد مخدر در نظر دارند؟ به گزارش آلامتو به نقل از مجله مهر ؛ اگرچه کشورها مجازات های سنگینی از جمله […]

The post معتادهای دنیا چه چیزی مصرف میکنند؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ