چرا موها سفید می شوند؟ چه باید کرد؟

این پدیدۀ اجتناب ناپذیر، نشانه ای از گذشت زمان است … و این که همۀ ما در مقابل آن برابریم. موی سفید ظاهر شدن موهای سفید نگرانی بسیاری ازماست. این پدیدۀ اجتناب ناپذیر، نشانه ای از گذشت زمان است … و این که همۀ ما در مقابل آن برابریم. چرا موها سفید می‌شوند؟ مِلانین، رنگ […]

The post چرا موها سفید می شوند؟ چه باید کرد؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ