چگونه بفهمیم پسری ما را برای ازدواج میخواد؟

یكی از موارد اصلی كه توسط دختران و پسران جوان به عنوان دلیل دوستی ها و آشنایی های پیش از ازدواجشان عنوان می شود آشنایی به قصد ازدواج است. معمولاً در اینگونه روابط یكی از طرفین به دیگری قول ازدواج داده و از وی می خواهد به منظور شناخت بیشتر مدتی با هم در ارتباط […]

The post چگونه بفهمیم پسری ما را برای ازدواج میخواد؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ