21 نکته برای زندگی زیباتر

1 به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید. 2 با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می‌شوید، مهارت های مکالمه ای مثل دیگر مهارت ها خیلی مهم می‌شوند. 3 همه ی آنچه را که می‌شنوید باور […]

The post 21 نکته برای زندگی زیباتر appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ