آیا فرومون های انسانی واقعی هستند؟

همونطور که عجیب بنظر میرسد بعضی از دانشمندان گمان می کنند که چاله زیر بغل انواع مختلف سیگنالها را از لاس زنی گرفته تا اخطار به بیرون میفرستد این بخاطر آن است که ترشحات بدن، بعضی بد بو و بعضی نافذ که بینی شما نمی تواند آنها را بفهمد، ممکن است سرشار از مواد شیمیایی […]

The post آیا فرومون های انسانی واقعی هستند؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ