خصوصیات افراد خوشبین

خوشبین‌ها با طبع سرخوش‌شان و حتی بیشتر به‌دلیل نگرش مثبت‌شان درهر موقعیتی که برای‌شان پیش می‌آید، شناخته شده هستند، نگرشی که ممکن است بعضی‌ها آن‌را مورد انتقاد قرارداده و بگویند این نگرش، ریشه در واقعیت ندارد. به گزارش آلامتو به نقل از huffingtonpost ؛اما این‌که خوشبین‌ها نیمه پر لیوان را می‌بینند معنیش این نیست که […]

The post خصوصیات افراد خوشبین appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ