چگونه بفهمیم که با قلب مان فکر می‌کنیم یا با مغزمان؟

شخصیت نوع A یا نوع B، درونگرا یا برونگرا، هافلپاف یا اسلیترین. ممکن است فکر کنید با تمام طبقه‌بندی‌های شخصیتی قابل تصور آشنا هستید، اما روشی جدید برای نگرشی دیگر به رفتارهای خودتان دارد: آیا شما با مغزتان فکر می‌کنید یا با قلب‌تان. به گزارش آلامتو به نقل از هافینگتن پست ؛ جایی که خودِ […]

The post چگونه بفهمیم که با قلب مان فکر می‌کنیم یا با مغزمان؟ appeared first on آلامتو.

ارسال پاسخ